HOME

Popis projektu:Odborné vzdělávání v oblasti facility managementu jako cesta k efektivitě MSP
Středočeského kraje CZ.1.07/3.2.11/03.0110


Projekt reaguje na stávající mezeru na trhu v oblasti nabídky dalšího vzdělávání v oblasti facility managementu.

Cílovou skupinou projektu jsou specialisté z oboru elektro, facility managementu, pracovníci údržby a správci nemovitostí působící jako OSVČ, drobné či MSP ve Středočeském kraji.

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji prostřednictvím vytvoření komplexního vzdělávacího programu "Moderní facility management - úsporné osvětlení a bezpečnostní systémy" zaměřeného na nasazování inovativních technologií v dynamicky rostoucím a stále významnějším oboru facility managementu.

Vzdělávací program je složen z úvodního modulu a 2 variant specializačních modulů (Úsporné osvětlení a Bezpečnostní systémy).

Pro výuku bude využíváno formy tzv. blended learningu, který vhodně kombinuje prezenční a distanční formy výuky, a stává se tak flexibilním i pro zaneprázdněné zájemce o výuku.

Výsledkem projektu bude růst konkurenceschopnosti pracovníků z řad cílové skupiny na trhu práce a rozšíření jejich odborné kvalifikace, sekundárně pak i naplnění potřeb zaměstnavatelů a růst konkurenceschopnosti MSP Středočeského kraje.