Cílová skupina

Cílová skupina:

 


 

Cílovou skupinou projektu jsou specialisté z oboru elektro, facility managementu, pracovníci údržby a správci
nemovitostí působící jako OSVČ, drobné či MSP ve Středočeském kraji.


Z pohledu hlavního oboru působení podniků se jedná téměř o všechny podniky, které spravují nemovitosti, příp.
se samy zabývají poskytováním služeb v oblasti FM. Převážná většina těchto technických pracovníků v oboru
disponuje ŠŠ vzděláním s maturitou (nastavení vstupní úrovně VP na SŠ vzdělání). Jedná se tedy o odborníky a
techniky, kteří jsou v každodenním kontaktu s těmito technologiemi a OSVČ, které současně vykonávají jak
vedoucí tak i odborné pozice. V naprosté většině případů se jedná o věkově i služebně starší pracovníky, kteří
vzdělávání ukončili již před mnoha lety. Tato cílová skupina většinou disponuje mnohaletými technickými a
provozními zkušenostmi, často má velmi dobrou znalost určitých technologií, se kterými denně pracuje, ale o
ostatních technologiích, se kterými v rámci své praxe nepřišla do styku, má však velmi omezené znalosti.
Nastává zde tak problém velmi malé flexibility pracovní síly a pracovník byť i s dlouholetou praxí v oboru se v
okamžiku změny svého původního zaměstnavatele dostává na pozici "nováčka".


Závažným problémem těchto praktiků je, že často (dokud to po nich nevyžaduje zaměstnavatel) sami necítí
potřebu se měnit a pracovní vytížení jim neumožňuje věnovat větší množství času prezenčnímu vzdělávání. V
realizovaném průzkumu žadatelem se však potvrdil předpokládány zájem zaměstnavatelů o vzdělávání
zaměstnanců v tomto oboru, který pomůže tuto počáteční nechuť překonat a motivovat účastníky k osobnímu
rozvoji.

Svůj případný zájem o absolvování projektu sdělte na email: sochor@esyst.cz, po obdržení Vaší žádosti Vás budeme kontaktovat.